Over ons

Directeur
Tim Zeedijk
directie@huygensmuseum.nl

Beheerder
Astrid van Nes
secretariaat@huygensmuseum.nl

Financiële Administratie en educatie
Tanja Pulles
administratie@huygensmuseum.nl

Eventmanager
Roos de Graaff
events@huygensmuseum.nl

Collectie
collectie@huygensmuseum.nl

Hortulanus
Henk Boers

Ambassadeur Hofwijck
André Kuipers

Bestuur Huygens Museum
Wang Ch. Choy, voorzitter
Wilma M.A. der Weduwe-de Groot, secretaris en penningmeester a.i.
Jos van Raan, lid
Caroline Koldeweij, lid

Bestuur Vereniging Hofwijck
Wang Ch. Choy, voorzitter
Wilma M.A. der Weduwe-de Groot, secretaris en penningmeester a.i.
Jos van Raan, lid
Caroline Koldeweij, lid

Bestuur Stichting Vrienden Huygens Museum Hofwijck
Willemien Alberts, voorzitter
Wijnand Wiegeraadt, secretaris
Hans Dikker Hupkes, penningmeester

Vrijwilligers


Vrijwilligers spelen een cruciale rol in het Huygens Museum. Gidsen, gastvrouwen, gastheren en tuinvrijwilligers verwelkomen bezoekers en zorgen ervoor dat de buitenplaats in optimale staat verkeert.

Bedrijfsvoering & Publiek


Huygens Museum onder de Stichting Huygensmuseum is een instelling die voldoet aan de (gewijzigde) ANBI-regels van de Belastingdienst.

Huygens Museum hanteert de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Huygens Museum onderschrijft de Ethische Code, Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.