Culturele ANBI

Stichting Huygensmuseum

Stichting Huygensmuseum is een instelling die voldoet aan de (gewijzigde) ANBI-regels van de Belastingdienst.

Vereniging Hofwijck

Vereniging Hofwijck, gevestigd op het adres Westeinde 2A, 2275 AD te Voorburg, heeft de status van Culturele ANBI onder nummer RSIN 002607645.

De vereniging heeft ten doel:

  1. de haar in eigendom toebehorende buitenplaats Hofwijck in Voorburg als historisch monument in stand te houden;
  2. het verdiepen en uitdragen van de kennis van het leven en werk van Constantijn Huygens en zijn kinderen;
  3. in het gebouw Hofwijck een museum te exploiteren en
  4. het gebruiken of doen gebruiken van de buitenplaats Hofwijck voor culturele en sociale activiteiten, mits niet strijdig met de onder letter c bedoelde museale bestemming.

Het bestuur ontvangt geen beloning. De beloning van de directie is in lijn met wat in de branche gebruikelijk is.