De ijskelder

Vaste collectie
Te zien in Hofwijck
De ijskelder

De ijskelder

Vaste collectie
Te zien in Hofwijck

Voor lange tijd was de ijskelder het 'best bewaarde geheim van Hofwijck', omdat deze onzichtbaar was. Tijdens een restauratie van het huis rond 1920 werd de ijskelder uit geldgebrek volgestort met zand, waarna bijna een eeuw lang niemand er meer aan dacht. Pas in het voorjaar van 2015 werd ze uitgegraven en hersteld. Sindsdien is Hofwijck opnieuw de trotse eigenaar van een ijskelder.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw was het in de winter vaak heel koud, deze periode werd wel de Kleine IJstijd genoemd. Eigenaren van buitenplaatsen maakten daar handig gebruik van. Zij lieten in de winter het ijs uit de vijvers zagen en sloegen dat op in hun ijskelder. Het ijs werd gebruikt om bederfelijke levensmiddelen langer te kunnen bewaren. Dat lukte vaak tot diep in de zomer.

De ijskelder van Hofwijck bevindt zich onder het talud dat naar de voordeur leidt, wat een unieke ligging zo dicht bij het huis oplevert.